רופא/ה מטפל/ת

רופא או רופאה שהחבר בחר שיטפלו בו, או שנבחרו על ידי משפחתו של החבר או על ידי המנהל הרפואי.