סל שירותי בריאות/ ביטוח הבריאות הממלכתי

מכלול שירותי הבריאות שהקופה חייבת לתת לחבריה על פי החוק. מכבי תעניק את סל שירותי הבריאות בהיקף ובאופן הקבועים על פי החוק. ההנהלה רשאית לקבוע דמי השתתפות, היטלים ותשלומים על שירותים מסוימים בתנאים ובכללים שייקבעו בתקנות, והכול בכפוף לחוק.
עוד על ביטוח הבריאות הממלכתי >>