שנה קלנדרית

שנה קלנדרית מתייחסת לשנה על פי לוח השנה הלועזי המתחילה ב-1 בינואר ומסתיימת ב-31 בדצמבר.