חטיבה, אגף, יחידת סמך

מסגרת ארגונית במרכז מכבי שהוסמכה על ידי ההנהלה לעסוק בתחום מסוים.