רבעון שנספר מתאריך הביקור אצל הרופא או מתאריך מימוש הזכאות. החבר ישלם השתתפות עצמית רק בביקור הראשון אצל הרופא, ובמהלך 90 הימים הבאים לא יידרש לשלם שוב גם אם התחלף הרבעון הקלנדרי.

חשוב לדעת: תקרת התשלומים הרבעוניים למשפחה תמשיך להיות מחושבת לפי הרבעון הקלנדרי.