שנה צפה

שנה שנספרת מתאריך מימוש הזכאות. לדוגמה: חבר שיממש את הזכאות ב-24.3.2024 יוכל לממש אותה שוב רק ב-24.3.2025.