מרכז רפואי (סניף)

כל מקום בארץ שעומד בכל התנאים הבאים:
1. קיימת בו מערכת אדמיניסטרטיבית של מכבי.
2. קיים בו שירות רפואי סדיר מטעם מכבי.
3. הוכר כסניף של מכבי בתוקף החלטה של ההנהלה או מי שהוסמך מטעמה.