תעודה רפואית

תעודה המכילה את הפרטים הרפואיים הרלוונטיים של החבר או של ילדו, כפי שהם מופיעים במסמכים שנמצאים במכבי. מכבי תנפיק את התעודה לבקשת החבר.