כרטיס חבר/ כרטיס מבוטח

כרטיס שמכבי מנפיקה לכל חבר והוא משמש אמצעי זיהוי שיש להציג לפני קבלת כל שירות