חלוקת השנה הקלנדרית לארבע תקופות שוות בנות 3 חודשים כל אחת: ינואר עד מרס, אפריל עד יוני, יולי עד ספטמבר ואוקטובר עד דצמבר. כל אחת מהתקופות נקראת רבעון.