תשלום רבעוני

תשלום שמשלם החבר אחת ל-90 יום על ביקור אצל רופא, ביקור במכון או במרפאת חוץ. 90 הימים נספרים מיום הביקור, ובמהלכם לא ייגבה תשלום נוסף על ביקור אצל אותו רופא. לדוגמה, חבר שביקר במכון פיזיותרפיה בפעם הראשונה ב-20 בדצמבר, ישלם השתתפות עצמית על ביקור זה. כל ביקור נוסף באותו מכון בטווח 90 הימים יהיה פטור מתשלום נוסף.