רופא/ה שניוני/ת

רופא או רופאה מומחים שהחבר הופנה אליהם על ידי הרופא/ה הראשוני/ת, בהתאם להערכת מצבו והתסמינים שלו.