נותן/ת שירותים

רופא/ה, רוקח/ת, אח/ות, עובד/ת פרה-רפואי אחר, מוסד רפואי, וכל גוף, תאגיד או גורם אחר שבאמצעותם מכבי מעניקה שירותי בריאות לחבריה על פי החוק.