מדריך שירותים

מדריך הכולל את רשימת שירותי הרפואה המוצעים לחברים, מיקומם, זמני קבלת החברים ודרכי הזמנת ביקור. מכבי תפרסם ותעדכן מעת לעת את המדריך, והוא יעמוד לרשות חברי מכבי.
למדריך השירותים >