ביטוח משלים/ שב"ן (שירותי בריאות נוספים)

ביטוח למימון שירותי בריאות נוספים שאינם כלולים בסל שירותי הבריאות.
מכבי רשאית לגבש תוכניות של ביטוח משלים לחבריה, להציע אותן לחברים ולסייע להם לקבל את השירותים, הכול בהתאם ובכפוף לחוק.
הביטוח ייעשה על ידי מכבי, על ידי תאגידים חיצוניים או בשיתוף איתם.
תוכניות הביטוח מכבי כסף >
תוכניות הביטוח מכבי זהב >
תוכניות הביטוח מכבי שלי >