שנת ביטוח

שנת ביטוח היא כל תקופה של 12 חודשים קלנדריים שבהם הייתם חברים במכבי. לדוגמה: אם הצטרפתם למכבי ב-1 במאי 2024, שנת הביטוח הראשונה שלכם תסתיים ב-30 באפריל 2025.