אדנו – נגיף שפעת - מקבץ בדיקות

Adeno - Parainfluenza PCR (קוד בדיקה: 7631)

עדכון אחרון 16.05.22

מבט כללי

בדיקת מעבדה שמתבצעת על דגימה שנלקחה מהאף ומהגרון, לצורך אבחנת זיהום נגיפי בדרכי הנשימה העליונות והתחתונות. הדגימה נלקחת על ידי רופא, באמצעות מטוש.

הבדיקה הינה בדיקה מולקולרית (PCR) לנוכחות הנגיפים הבאים:

Parainfluenza, Adenovirus,Human metapneumovirus, RSV,Influenza A-B, Rhinovirus.

הנחיות ומידע

    • הבדיקה היא בחינם.
    • הבדיקה נערכת במעבדות מכבי.
    • לביצוע הבדיקה נדרשת הפניית רופא.
    • יש להגיע למעבדה עם ההפניה.

תוצאות

מועד קבלת תוצאות הבדיקה

תוצאות הבדיקה יתקבלו תוך 14 ימי עבודה מיום ביצוע הבדיקה.

ניתן לצפות בתוצאות הבדיקה באתר מכבי Online, באפליקציית מכבי, או בעמדות מכבילי.

צפייה בתוצאות בדיקות online