מיקרואלבומין - איסוף שתן במשך 24 שעות

Albumin-Micro (U)/ 24h (קוד בדיקה: 20431)

עדכון אחרון 22.05.22

מבט כללי

מטרת הבדיקה

  • בדיקת סקר לאבחון פגיעה בכליות.
  • אבחון וניטור של מחלות כליה.

סקירה

הבדיקה משמשת סקר למחלת כליות סמויה, על ידי זיהוי חלבון בשתן. נוכחות חלבון בשתן עשויה לסמן דליפה של אלבומין, מצב שעשוי להעיד על פגיעה במבנה הכליה ובתפקודה.

הבדיקה משמשת לאיתור חלבון מסוג אלבומין בשתן. מיקרואלבומין פירושו כמות קטנה מאוד של חלבון האלבומין. הופעתו של חלבון זה בשתן אינה תקינה ועלולה להעיד על מחלת כליה סמויה.

מדובר בבדיקת סקר, המאפשרת זיהוי מוקדם של מחלות כליה כאשר יש סיכון לקיומן.

מחלת כליות סמויה גורמת לפגיעה במבנה הכליה ובתפקודה, אך אינה מלווה על-פי רוב בתלונות כלשהן מצד המטופל, מה שמקשה על זיהויה. מקובל לנסות ולאתר מחלות כליה מוקדם ככל האפשר מכיוון שהן עלולות להאיץ תהליכים של חסימת כלי דם בגוף כולו. טיפול תרופתי מתאים יכול לעכב את תהליך הפגיעה בכליות ולמנוע מחלות נוספות.

זיהוי כמות קטנה של מיקרואלבומין בשתן בשתיים מתוך שלוש בדיקות מכונה על מיקרואלבומינוריה. כמות גדולה של אלבומין בשתן מכונה מאקרואלבומינוריה.

 

קיימות שתי שיטות לבדיקת מיקרואלבומין בשתן:

  • איסוף שתן במשך 24 שעות.
  • בדיקת היחס מיקרואלבומין\קריאטינין בדגימת שתן בודדת.

אודות הבדיקה

הנבדק מתבקש לאסוף את כל כמות השתן שהוא מפריש במשך 24 שעות.

הנחיות לנבדק

הציוד הנדרש

יש להגיע למעבדה במרכז הרפואי כדי לקבל את הציוד הנחוץ:

  • מכל לאיסוף שתן
  • כוסית לשתן
  • 4 מבחנות ריקות - על כל אחת מהן יש מדבקה

חובה לעשות את איסוף השתן רק במכלים הנקיים שקיבלתם במעבדה.

משך הבדיקה

24 שעות.

תהליך האיסוף

יש לאסוף את כל כמות השתן המופרשת במשך 24 שעות באופן הבא:

 1. ביום הראשון: את השתן הראשון של הבוקר לא אוספים למכל, אלא מטילים לאסלת בית השימוש.
 2. החל בשתן השני של הבוקר - אספו כל דגימת שתן לתוך המכל הגדול לאיסוף השתן, במשך כל היום והלילה.
 3. את המכל יש לשמור בקירור, ובעמידה בלבד.
 4. ביום השני: את השתן הראשון של הבוקר אוספים למכל.
 5. מודדים את נפח השתן במכל האיסוף הגדול, לפי הסרגל שמסומן על המכל.
 6. רושמים את נפח השתן שמדדתם על כל אחת מהמדבקות שעל המבחנות, ועל ההפניה.
  חשוב: ללא רישום של נפח השתן - המעבדה לא תוכל לבצע את הבדיקה.
 7. בודקים שהמכסה של מכל השתן סגור היטב.
 8. מערבבים את השתן שבמכל: הופכים את המכל מלמטה למעלה לפחות 5 פעמים.
 9. פותחים את המכסה המתברג של כוסית השתן שקיבלתם, ואת מכל איסוף השתן.
 10. מוזגים דגימה ממכל איסוף השתן לתוך כוסית השתן, עד לגובה של כ-2/3 מנפח הכוסית.
 11. סוגרים היטב את המכסה המתברג.
 12. מסירים את המדבקה שכתוב עליה בכחול "הכנס מבחנה, זהירות מחט".
 13. נועצים את המבחנה הריקה במחט שבפתח המכסה, כשהפקק של המבחנה כלפי מטה.
 14. יש לוודא שהשתן נשאב לתוך המבחנה.
 15. חוזרים על הפעולה עם כל המבחנות.
 16. מביאים למעבדה את 4 המבחנות ואת ההפניה.

 

ההנחיות מתאימות לביצוע איסוף שתן לבדיקות אלו בלבד: Bence Jones, Copper Creatinine, Micro Albumin, Sodium, Potassium, Porphyrins, Protein, Free Cortisol

סרטון הדרכה לבדיקת איסוף שתן לצורך הערכת תפקודי כליות

תוצאות

המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל. יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

רמת אלבומין בשתן שאינה עולה 30 מיליגרם ביממה נחשבת תקינה. עם זאת, ייתכן שגם ערכים הנמוכים מ-30 מיליגרם אלבומין לגרם קריאטינין אינם תקינים.

ערכים שאינם תקינים

כל ממצא שערכו מעל 30 מיליגרם אלבומין ביממה אינו תקין.

  • 30-300mg Albumin/day כאשר רמת האלבומין בשתן נמצאת בטווח של 30-300 מיליגרם אלבומין ביממה המצב מוגדר כמיקרואלבומינוריה (Microalbuminuria).
  • More than 300 mg Albumin/day כאשר רמת האלבומין המופרשת בשתן הינה מעל 300 מיליגרם אלבומין ביממה המצב מוגדר כמאקרואלבומינוריה (Macroalbuminuria).

הסבר לתוצאות

ערך גבוה ייתכן במצבים הבאים:

  • מצבים ללא סיכון או בעלי רמת סיכון נמוכה כגון מאמץ גופני, מחלת חום, הפרשת חלבון שפירה (תנוחתית), זיהום או דימום מדרכי השתן, היריון.
  • מחלות כליה.
  • סוכרת מסוג I ו-II.
  • יתר לחץ דם.
  • רעלת היריון.