חלבון C משופעל (בדם) - מקבץ בדיקות

APC - Resistance Battery (קוד בדיקה: 5995)

עדכון אחרון 07.06.22

מבט כללי

מטרת הבדיקה

  • בירור נטייה לקרישות יתר.
  • בדיקת עמידות לחלבון C משופעל.
  • בדיקת סקירה לנוכחות מוטצית Factor V Leiden.

סקירה

קרישוּת יתר של הדם, או תרומבופיליה, היא מצב של פגיעה במנגנון קרישת הדם, הנובע מהפרעה בהרכב הדם ובייחוד הפרעה במערכת הקרישה ובפקטורי הקרישה. תרומבופיליה יכולה להיות נרכשת או מולדת, זמנית או תמידית.

תרומבופיליה גורמת לכך שהדם נקרש בקלות-יתר או נקרש יתר על המידה. הפגיעה מביאה ליצירת קרישי דם בלתי רצויים הקרויים תרומבוזות (פקקת) בוורידים או בעורקים, אשר עלולים לגרום לתחלואה, לנכות ואף למצבים מסכני חיים.

חלבון C הוא נוגד קרישה טבעי אשר מתפקד כ"בלם" של מערכת הקרישה. יחד עם חלבון S, הוא מפרק את גורמי הקרישה 5 ו-8 ובכך מתעכב תהליך קרישת הדם. החלבון מיוצר בכבד וייצורו תלוי בפעילות ויטמין K. חלבון C נמצא בדם במצב בלתי פעיל, עד שפעולתו נדרשת והוא נכנס למצב משופעל.

תנגודת לחלבון C משופעל (APC-R) הוא מצב שבו חלבון C קיים אך יש תנגודת לפעולתו, כלומר פעולתו אינה יוצאת אל הפועל. מצב זה עשוי להיגרם כתוצאה ממוטציה בגורם קרישה 5 , שהופכת אותו עמיד לפעולת חלבון C. מוטציה זו בגורם קרישה 5 נקראת פקטור 5 ליידן (Factor V Leiden).

בדיקה APC-R היא בדיקת סקירה מקדימה לפני הבדיקה הגנטית לנוכחות מוטציית Factor V Leiden.

רק כאשר בדיקת תנגודת לחלבון C משופעל מראה כי יש עמידות לחלבון C, יש מקום לבצע בדיקה לגילוי המוטציה בגורם קרישה 5.

אודות הבדיקה

בדיקה זו מתבצעת על ידי לקיחת דם מהווריד.

הנחיות לבדיקה

  • הבדיקה היא בחינם.
  • הבדיקה מתבצעת במעבדות מכבי.
  • יש צורך בהפניית רופא המטולוג או באישור יועץ קרישה מחוזי.
  • יש לתאם מראש את מועד הבדיקה.
  • במקרים מסויימים המעבדה תיזום הוספת בדיקת Factor V Leiden בנוסף לבדיקה זו.

תוצאות

המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל. יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

ערכים גבוהים מ-2.2. ערך גבוה מ-4 הוא נדיר ואין לו משמעות ידועה.

ערכים שאינם תקינים

ערכים נמוכים מ-2.2.

הסבר לתוצאות

זיהוי תנגודת לחלבון C משופעל מעיד על נטייה לקרישות יתר של הדם.

כאשר מתקבלת תוצאה הקטנה מ 2.2 , המשמעות היא שקיימת תנגודת לפעילות חלבון C משופעל. במצב זה מתעורר חשד לנוכחות מוטציה בפקטור 5 ליידן (Factor V Leiden) ואז יש צורך בביצוע בדיקה גנטית לאימות החשד.

כאשר תוצאת הבדיקה היא מעל 2.2, המשמעות היא שאין עמידות לחלבון C משופעל ואין צורך לבצע את הבדיקה הגנטית.

מועד קבלת תוצאות הבדיקה

תוצאות הבדיקה יתקבלו תוך 20 ימי עבודה מיום ביצוע הבדיקה.

ניתן לצפות בתוצאות הבדיקה באתר מכבי Online, באפליקציית מכבי, או בעמדות מכבילי.

צפייה בתוצאות בדיקות online