בדיקת רמת ארסן בשתן

(As-Arsenic (U (קוד בדיקה: 2176)

עדכון אחרון 23.05.22

מבט כללי

הארסן הינו מתכת רעילה. בדיקת רמת ארסן בשתן משמשת כחלק מבדיקת מתכות כבדות בדם ובשתן בחשד להרעלה.

הבדיקה

בדיקה זו מתבצעת על דגימת שתן שנותן הנבדק.

הנחיות ומידע

    • הבדיקה היא בחינם.
    • הבדיקה מתבצעת במעבדות מכבי.
    • לביצוע הבדיקה יש להגיע למרפאה עם הפנייה מרופא.
    • שתן מקרי, מומלץ שתן ראשון של הבוקר.

תוצאות

מועד קבלת תוצאות הבדיקה

תוצאות הבדיקה יתקבלו תוך 20 ימי עבודה מיום ביצוע הבדיקה.

ניתן לצפות בתוצאות הבדיקה באתר מכבי Online, באפליקציית מכבי, או בעמדות מכבילי.

צפייה בתוצאות בדיקות online