תרבית דם

Blood Culture (קוד בדיקה: 7037, 70400)

עדכון אחרון 18.09.22

מבט כללי

מטרת הבדיקה

    • אבחון הגורם לזיהום הדם (חיידק או פטרייה)
    • הערכת רגישות המזהם לאנטיביוטיקה או לתכשירים אנטי-פטרייתיים.

סקירה

הדם הוא נוזל סטרילי. צמיחת חיידקים בדם מעידה על תהליך זיהומי. תהליך זיהומי בדם מסכן את המטופל ומחייב התייחסות מיידית. יחד עם זאת לא כל חיידק המופיע בתרבית מקורו בנוזל הדם.

בבדיקה זו מונחת דגימת הדם על קרקע מזון מיוחד על מנת לאפשר צמיחה של חיידקים או פטריות הנמצאים בדם. בנוסף בוחנת הבדיקה את רגישות החיידקים לאנטיביוטיקה, על מנת להתאים לנבדק טיפול אנטיביוטי יעיל נגד הזיהום.

יש ליטול את תרבית הדם לפני תחילת הטיפול האנטיביוטי.

זיהוי צמיחה בתרבית דם מחייבת פנייה לרופא.

מדוע נוטלים ממני יותר מדגימה אחת?

בעת נטילת דגימת הדם עלולה הדגימה להזדהם מחיידקים הנמצאים על העור (קונטמינציה). כדי למנוע זיהום כזה, מקום הדקירה מחוטא היטב לפני ביצוע הבדיקה. בנוסף רצוי לקחת יותר מדגימת דם אחת. נטילה של שתי דגימות מגדילה את הסיכוי לקבוע בודאות האם קיים זיהום שמקורו בדם, אשר דורש טיפול. קביעה לוקחת בחשבון גם את סוג החיידק שצומח בתרבית.

אודות הבדיקה

בדיקה זו מתבצעת על ידי לקיחת דם מהווריד והיא ללא עלות. רצוי לקחת לפחות שתי דגימות דם משני ורידים שונים, במידת האפשר.

הנחיות לנבדק

    • לביצוע הבדיקה נדרשת הפניית רופא.
    • יש ליטול את הדגימה לפני תחילת טיפול אנטיביוטי.
    • יש להגיע למעבדה עם ההפניה.

תוצאות

המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל
תוצאות הבדיקה נשלחות לרופא המפנה בלבד (אינן מופיעות באיזור האישי), ללא קשר לממצאים בבדיקה. יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

Negative, תרבית שלילית.

ערכים שאינם תקינים

Positive, תרבית חיובית.

הסבר לתוצאות

במצב בריאותי תקין, נוזל הדם עקר ואינו מכיל חיידקים או מזהמים אחרים.

תרבית שלילית מעידה כי אין חיידק או פטרייה בנוזל הדם. התרבית מוגדרת שלילית אם לא צמחו בה חיידקים או פטרייה תוך 48-72 שעות. תוצאה סופית ניתנת רק לאחר דגירת הדם למשך שבוע.

תרבית חיובית מעידה על קיום חיידק או פטרייה בנוזל הדם. צמיחה של יותר מחיידק אחד בדגימה יכולה להעיד על זיהום הדגימה ממקור חיצוני לדם, כגון העור.

תרבית חיובית מחייבת פנייה לרופא.

מועד קבלת תוצאות הבדיקה

תוצאות הבדיקה יתקבלו תוך 7 ימי עבודה מיום ביצוע הבדיקה.

ניתן לצפות בתוצאות הבדיקה באתר מכבי Online, באפליקציית מכבי, או בעמדות מכבילי.

צפייה בתוצאות בדיקות online