יחס ציטרארט קריאטנין בשתן

(Citrate / Creatinine (U (קוד בדיקה: 2507)

עדכון אחרון 16.06.22

מבט כללי

מטרת הבדיקה

הבדיקה מיועדת לבחינת רמות הציטראט (חומצת לימון) בשתן, לצורך בחינת האפשרות של חסר בציטראט כאחד הגורמים האפשריים המסייעים להיווצרות אבני כליה.

אודות הבדיקה

בדיקה זו מתבצעת על דגימת שתן שנותן הנבדק.

הנחיות ומידע

    • הבדיקה היא בחינם.
    • הבדיקה מתבצעת במעבדות מכבי.
    • לביצוע הבדיקה יש להגיע למרפאה עם הפנייה מרופא.
    • מומלץ שתן ראשון של בוקר.
    • נדרש צום של לפחות 8 שעות.

מועד קבלת תוצאות הבדיקה

תוצאות הבדיקה יתקבלו תוך 10 ימי עבודה מיום ביצוע הבדיקה.

ניתן לצפות בתוצאות הבדיקה באתר מכבי Online, באפליקציית מכבי, או בעמדות מכבילי.

תוצאות

מועד קבלת תוצאות הבדיקה

תוצאות הבדיקה יתקבלו תוך 10 ימי עבודה מיום ביצוע הבדיקה.

ניתן לצפות בתוצאות הבדיקה באתר מכבי Online, באפליקציית מכבי, או בעמדות מכבילי.

צפייה בתוצאות בדיקות online