כלוריד (בדם)

(Cl- Chloride (B (קוד בדיקה: 2435)

עדכון אחרון 16.06.22

מבט כללי

מטרת הבדיקה

  • הערכת מאזן המינרלים והמלחים בגוף.
  • הערכת מאזן חומצה-בסיס בגוף.

סקירה

כלור הוא חלקיק נפוץ בדם הממלא חלק חשוב בשמירה על מאזן הנוזלים ועל מאזן החומצה-בסיס בגוף. שמירה על נוזלי הגוף במצב ניטרלי מבחינה כימית (לא חומצי מדיי ולא בסיסי מדיי) היא חיונית לתפקודו התקין.

כלור נמצא במזון שאנו אוכלים כגון מלח שולחן, הוא נספג במעי ומופרש בשתן.

אודות הבדיקה

בדיקה זו מתבצעת על ידי לקיחת דם מהווריד.

הנחיות לבדיקה

  • הבדיקה היא בחינם.
  • הבדיקה מתבצעת במעבדות מכבי.
  • לא נדרשת הכנה מיוחדת.

תוצאות

המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל. יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

ערכים הנמצאים בטווח הרמות התקני.

ערכים שאינם תקינים

ערכים גבוהים או נמוכים מהרמה התקנית.

הסבר לתוצאות

ערך גבוה (שאינו תקין) ייתכן במצבים הבאים:

  • התייבשות.
  • מחלות כליה.
  • צריכה מוגברת במזון.
  • מחלות האדרנל.
  • צריכת סטרואידים.
  • הפרעות במאזן החומצה-בסיס.

 

ערך נמוך (שאינו תקין) ייתכן במצבים הבאים:

  • הקאה או שלשול ממושך.
  • אי-ספיקת לב.
  • נטילת משתנים.
  • עודף נוזלים.
  • מחלות ריאה.
  • מחלות האדרנל.
  • הפרעות במאזן החומצה-בסיס.

מועד קבלת תוצאות הבדיקה

תוצאות הבדיקה יתקבלו תוך יום עבודה אחד מיום ביצוע הבדיקה.

ניתן לצפות בתוצאות הבדיקה באתר מכבי Online, באפליקציית מכבי, או בעמדות מכבילי.

צפייה בתוצאות בדיקות online