קומבס ישיר (בדם)

Coombs Direct (קוד בדיקה: 6880)

עדכון אחרון 13.07.22

מבט כללי

מטרת הבדיקה

  • סיוע באבחון אנמיה המוליטית (חוסר דם הנגרם מפירוק של כדוריות דם אדומות).
  • בירור תגובה לא רצויה לעירוי דם.

סקירה

בדיקה זו מאתרת תצמידים (קומפלקסים) של נוגדנים וכדוריות דם האדומות. הנוגדנים עלולים לגרום להרס הכדוריות האדומות אליהן הם נצמדים.

 

תאי הדם האדומים מכילים מבנים חלבוניים, הקרויים אנטיגנים, על מעטפת התא. קיימים שני סוגי אנטיגנים עיקריים, היוצרים ארבעה סוגי דם:

  • סוג דם A - מוגדר כאשר מעטפת כדוריות הדם האדומות מכילה מבנה חלבוני מסוג A.
  • סוג דם B - מוגדר כאשר מעטפת כדוריות הדם האדומות מכילה מבנה חלבוני מסוג B.
  • סוג דם AB - מוגדר כאשר מעטפת כדוריות הדם האדומות מכילה מבנה חלבוני מסוגA ו-B.
  • סוג דם O - מוגדר כאשר מעטפת כדוריות הדם האדומות אינה מכילה מבנים חלבוניים מסוג A או B.

מבנה חלבוני נוסף על מעטפת כדוריות הדם נקרא קבוצת Rh. אחד החלבונים החשובים בקבוצה זו הוא אנטיגן D. אם אנטיגן זה קיים בדם, סוג הדם מסומן בפלוס (+Rh). אם הוא חסר, סוג הדם מסומן במינוס (-Rh). קיימים אנטיגנים אחרים על פני כדוריות הדם אשר יוצרים שונות בין סוגי דם אך אינם נכללים בהגדרת זו לסוג הדם.

כך למשל, A+ מסמן סוג דם A עם אנטיגןRh חיובי.

חשיפת מערכת הדם לכדוריות דם אדומות זרות, תגרום להתפתחות נוגדנים לאנטיגנים זרים אלו.

 

תוצאה חיובית בבדיקה יכולה לנבוע מכמה גורמים, ביניהם:

  • קיום נוגדנים אוטואימוניים - אלו הם נוגדנים למרכיבים של הגוף אשר תוקפים את כדוריות הדם האדומות. מצב זה ייתכן במגוון מחלות דוגמת זאבת (SLE), מחלות של מערכת הדם (לימפומה), זיהומים מסוימים כגון מיקופלסמה ומונונוקליאוזיס (EBV), או עקב נטילת תרופות מסוימות, כגון פניצילין.
  • קבלת עירוי דם בעבר - חשיפה לכדוריות דם אדומות "זרות" יכולה לגרום להתפתחות נוגדנים. אם אדם קיבל בעבר מנת דם ייתכן שפיתח נוגדנים לאנטיגנים שהיו על פני כדוריות הדם האדומות של התורם. אם יקבל בשנית מנת דם המכילה אנטיגנים כאלו, הנוגדנים שפיתח לאחר התרומה הקודמת יגיבו לתאי הדם האדומים של המנה הנוספת.
  • היריון - כדוריות הדם האדומות של העובר עשויות להכיל אנטיגנים שקיבל מהאב ושאינם קיימים בדם האם. במהלך ההיריון כדוריות הדם האדומות של העובר עוברות לאם דרך השליה והאם עלולה לפתח נוגדנים להן. אם נוגדנים אלו עוברים לעובר הם נקשרים לכדוריות הדם שלו והורסים אותן. סקר נוגדנים ישיר מבוצע ביילוד כאשר קיים חשד למחלה המוליטית, שבה הרס כדוריות הדם האדומות גורם לחוסר דם (אנמיה).

אודות הבדיקה

בדיקה זו מתבצעת על ידי לקיחת דם מהווריד.

הנחיות לנבדק

הכנות לבדיקה

לא נדרשת הכנה מיוחדת.

תוצאות

המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל/ יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

Negative (שלילי) - אין נוגדנים על פני כדוריות דם אדומות.

ערכים שאינם תקינים

Positive (חיובי) - קיום נוגדנים על פני כדוריות הדם האדומות.

הסבר לתוצאות

תוצאה חיובית בבדיקה יכולה לנבוע, בין השאר, מקיומם של נוגדנים אוטואימוניים או מקבלת עירוי דם בעבר.

אצל נשים בהיריון תוצאה חיובית יכולה להצביע על נוגדנים שפותחו בגוף האם נגד האנטיגנים של דם העובר.