קריאטינין - איסוף שתן במשך 24 שעות

Creatinine (U) /24h (קוד בדיקה: 25450)

עדכון אחרון 12.05.22

מבט כללי

מטרת הבדיקה

אבחון וניטור של מחלות כליה.

סקירה

קריאטינין נוצר מפירוק של קריאטין פוספאט, מרכיב חשוב בשרירים. הקריאטינין מופרש מן הדם לשתן על ידי הכליות. רמתו בדם ובשתן מהווה מדד ישיר לתפקוד הכליות, כאשר במצב של פגיעה בהן יעלה ערך הקריאטנין בדם ופחות קריאטינין יופרש בשתן.

מדידת כמות קריאטינין המופרש בשתן במשך 24 שעות מסייעת בהערכת תפקוד הכליות.

עלייה ברמת הקריאטינין המופרשת בשתן יכולה לנבוע מעלייה ברמת הקריאטינין בדם, במצבים כגון פירוק מוגבר של שרירים.

אודות הבדיקה

בבדיקה זו מתבקש הנבדק לאסוף את כל כמות השתן שהפריש במשך 24 שעות.

הנחיות ומידע

  • הבדיקה היא בחינם.
  • הבדיקה מתבצעת במעבדות מכבי.
  • יש להגיע למעבדה במרכז הרפואי לצורך קבלת דף הנחיות ומיכל לאיסוף השתן.
  • הבדיקה מבוצעת באיסוף שתן של 24 שעות.
  • יש לבצע את האסוף רק במְכל הנקי שניתן במעבדה או בתחנת האיסוף.
  • את השתן הראשון בבוקר יש להטיל לאסלת בית השימוש ולאחר מכן לאסוף לתוך המְכל את כל השתן במשך כל היום והלילה. את מנת השתן הראשון בבוקר שלמחרת יש לאסוף למְכל ובכך מסתיים האיסוף.
  • במשך כל תהליך האיסוף יש לשמור את מְכל השתן בקירור.
  • יש להביא את מְכל השתן למעבדה מיד לאחר סיום תהליך האיסוף כשהוא סגור היטב.

תוצאות

המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל. יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

נמצאים בטווח התקני.

ערכים שאינם תקינים

ערכים גבוהים או נמוכים מהרמה התקנית.

הסבר לתוצאות

ערך גבוה (שאינו תקין) עלול להעיד על נזק לשרירים.

 

בנוסף, ערך גבוה ייתכן במצבים גופניים שונים המשפיעים על מסת השריר:

  • מסת שריר גבוהה אצל ספורטאים ובוני גוף (Body builders)
  • מסת שריר גבוהה במצב של ענקוּת (Giantism).
  • פעילות גופנית מוגברת, אשר עשויה לגרום לפירוק מוגבר של שריר.
  • תזונה עשירה בבשר תיצור עלייה מתונה וחולפת.

ערך נמוך (שאינו תקין) ייתכן במצבים הבאים:

  • אי-ספיקת כליות ומחלות כליה נוספות.
  • תרופות.
  • מחלות שרירים ניווניות.

ערך נמוך ייתכן גם במצבים של מסת שריר נמוכה בגיל מבוגר או אצל ילדים קטנים.

מועד קבלת תוצאות הבדיקה

תוצאות הבדיקה יתקבלו תוך 4 ימי עבודה מיום ביצוע הבדיקה.

ניתן לצפות בתוצאות הבדיקה באתר מכבי Online, באפליקציית מכבי, או בעמדות מכבילי.

צפייה בתוצאות בדיקות online