סינון גלומרולרי - קצב משוער (בדם)

(Estimated glomerular filtration rate (eGFR (קוד בדיקה: 25651)

עדכון אחרון 04.07.22

מבט כללי

מטרת הבדיקה

הערכת תפקוד הכליות.

סקירה

גלומרולי (Glomeruli) הן יחידות הסינון הקטנות של הכליה.

קצב הסינון הגלומרולרי, שנקבע לפי כמות הדם שעוברת סינון בכליות במשך דקה אחת, הוא המדד המדויק ביותר לתפקודי הכליות. מכיוון שמדד זה קשה לחישוב, נעשה שימוש בערך משוער (eGFR), הניתן לחישוב בנוסחא פשוטה בהתבסס על רמת הקריאטינין בדם, מין הנבדק וגילו.

הבדיקה מסייעת בגילוי מוקדם של מחלות כליה. גילוי מחלות כליה בשלבים המוקדמים יכול לסייע במניעת הידרדרות התפקוד הכלייתי. חישוב eGFR מתבצע דרך קבע יחד עם כל בדיקה של רמת הקריאטינין בדם. בדיקת eGFR אמינה יותר מבדיקת קריאטינין בזיהוי נזק לכליות בשלבים הראשונים.

ערך eGFR נמוך מעיד על סיכון משמעותי למחלת לב טרשתית. הערך חשוב גם לאבחון ודירוג של מחלות כרוניות, לשם הגדרת יעדי הטיפול, דיאטה, הימנעות מתרופות הפוגעות בכליות ועוד. מקובל לדרג אי-ספיקת כליות על-פי רמות eGFR.

מעקב אחר מצבם של חולי סוכרת וחולי יתר לחץ דם כולל, נוסף על בדיקת eGFR, גם מעקב אחר הפרשת אלבומין בשתן. מעקב זה מתבצע באמצעות בדיקת היחס מיקרואלבומין\קריאטינין, או באמצעות בדיקת איסוף שתן למיקרואלבומין.

אודות הבדיקה

בדיקה זו מתבצעת על ידי לקיחת דם מהווריד.

הנחיות לנבדק

הכנות לבדיקה

לא נדרשת הכנה מיוחדת.

תוצאות

המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל. יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

ערך eGFR הגדול מ-60 מיליליטר/דקה.

ערכים שאינם תקינים

ערך eGFR הקטן מ-60 מיליליטר\דקה.

הסבר לתוצאות

עבור ערך eGFR שמעל 60 מיליליטר/דקה הבדיקה פחות מהימנה ולכן לא מציינים ערכים גבוהים מזה באופן מדויק. ברמות אלו הסינון הכלייתי בדרך כלל תקין, אם כי ייתכנו גם מצבים של פגיעה מוקדמת מאוד בכליות גם כאשר תוצאת הבדיקה מוגדרת תקינה.

ערך eGFR הקטן מ-60 מיליליטר/דקה מעיד שקיים נזק כלשהו לכליות - במקרה זה ידווח הערך המדויק.