פקטור קרישה 8 (בדם) - מקבץ בדיקות

Factor VIII Battery (קוד בדיקה: 5996)

עדכון אחרון 07.07.22

מבט כללי

מטרת הבדיקה

  • בירור נטייה לקרישות יתר.
  • סיוע באבחון המופיליה.

סקירה

גורם קרישה 8 מיוצר בכבד והוא חלק ממנגנון קרישת הדם. רמה גבוהה של גורם קרישה 8 מעוררת נטייה לקרישות יתר של הדם. רמה נמוכה ידועה בשם מחלת המופיליה מסוג A, המתבטאת בנטייה לדמם.

המופיליה מסוג A היא מחלה שבה קיים חסר בגורם קרישה 8 או שתפקודו אינו תקין. הסימפטומים של המחלה הם דימומים ברקמות רכות, שרירים ומפרקים. הנטייה לדמם מתרחשת בדרך כלל כאשר רמת גורם הקרישה קטנה ב-25% לפחות מרמתו התקינה בדם. ככל שרמת גורם הקרישה 8 נמוכה יותר, כך גדל הסיכוי לדמם.

ההבחנה בין המופיליה מסוג A להמופיליה מסוג B נעשית על סמך זיהוי גורם הקרישה החסר בדם ולא על סמך סימפטומים.

אודות הבדיקה

בדיקה זו מתבצעת על ידי לקיחת דם מהווריד.

הנחיות לנבדק

  • הבדיקה היא בחינם.
  • הבדיקה מתבצעת במעבדות מכבי.
  • לביצוע הבדיקה דרושה בפניית רופא המטולוג או אישור של יועץ קרישה מחוזי.
  • יש לזמן תור מראש במוקד מכבי ללא הפסקה 3555*.
  • יש להגיע למעבדה עם ההפניה.

הכנות לבדיקה

לא נדרשת הכנה מיוחדת.

תוצאות

המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל. יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

נמצאים בטווח התקני.

ערכים שאינם תקינים

ערכים גבוהים או נמוכים מהרמה התקנית.

הסבר לתוצאות

ערך גבוה (שאינו תקין) ייתכן במצבים הבאים:

  • מחלה חדה או כרונית.
  • מצב תורשתי.

ערך נמוך (שאינו תקין) ייתכן במצבים הבאים:

  • המופיליה מסוג A.
  • מחלת כבד מערכתית (מפושטת).

מועד קבלת תוצאות הבדיקה

תוצאות הבדיקה יתקבלו תוך 20 ימי עבודה מיום ביצוע הבדיקה.

ניתן לצפות בתוצאות הבדיקה באתר מכבי Online, באפליקציית מכבי, או בעמדות מכבילי.

צפייה בתוצאות בדיקות online