פקטור קרישה 11 (בדם) - מקבץ בדיקות

Factor XI Battery (קוד בדיקה: 5998)

עדכון אחרון 07.07.22

מבט כללי

מטרת הבדיקה

  • בירור של נטייה לדמם.
  • בירור נטייה לקרישות יתר.

סקירה

גורם קרישה 11 משתתף בתהליך קרישת הדם. רמה גבוהה של גורם קרישה 11 מעוררת נטייה לקרישות יתר ורמה נמוכה שלו מתבטאת בנטייה מוגברת לדמם.

מטופלים שלוקים בחוסר גורם קרישה 11 עשויים לדמם לאחר פעולות פולשניות כגון ניתוחים וטיפולי שיניים וכן עקב נפילה או חבלה. נשים הלוקות בחוסר זה נוטות לדמם באופן מוגבר בזמן המחזור החודשי.

הנטייה לדימום ספונטני אינה שכיחה. כמו כן אין קשר ישיר בין רמת גורם הקרישה בדם לבין הנטייה לדמם. מקור הבעיה בפגם בגן שאחראי על ייצור גורם קרישה 11.

חסר בגורם קרישה 11 שכיח במיוחד בקרב יהודים אשכנזים.

אודות הבדיקה

בדיקה זו מתבצעת על ידי לקיחת דם מהווריד.

הנחיות לנבדק

  • הבדיקה היא בחינם.
  • לביצוע הבדיקה דרושה הפניית רופא המטולוג או אישור של יועץ קרישה מחוזי.
  • יש לברר במעבדה הקרובה היכן מתבצעת הבדיקה. לאיתור מעבדה.
  • יש לזמן תור מראש במוקד מכבי ללא הפסקה 3555*.
  • יש להגיע למעבדה עם ההפניה.

הכנות לבדיקה

לא נדרשת הכנה מיוחדת.

תוצאות

המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל. יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

נמצאים בטווח התקני.

ערכים שאינם תקינים

ערכים גבוהים או נמוכים מהרמה התקנית.

הסבר לתוצאות

ערך גבוה (שאינו תקין) יכול לנבוע ממקור תורשתי.

ערך נמוך (שאינו תקין) ייתכן במצבים הבאים:

  • מצב תורשתי.
  • מחלת כבד מערכתית (מפושטת).

מועד קבלת תוצאות הבדיקה

תוצאות הבדיקה יתקבלו תוך 20 ימי עבודה מיום ביצוע הבדיקה.

ניתן לצפות בתוצאות הבדיקה באתר מכבי Online, באפליקציית מכבי, או בעמדות מכבילי.

צפייה בתוצאות בדיקות online