תרבית פטריות

Fungi Culture 1 (קוד בדיקה: 71060)

עדכון אחרון 18.09.22

מבט כללי

מטרת הבדיקה

אבחון זיהום בפטרייה עורית.

סקירה

בבדיקה זו נלקחת דגימה מהעור, מהציפורניים או מהקרקפת על מנת לקבוע האם קיים זיהום פטרייתי במקום.

הדגימה מושמת בתרבית, שהיא צלחת מיוחדת עם חומרי הזנה המאפשרים צמיחה של הפטרייה במידה שזו קיימת. התרבית נבדרת בהסתכלות מיקרוסקופית לשם זיהוי חלקי הפטרייה.

אודות הבדיקה

בבדיקה זו נלקחת דגימה מהאזור החשוד בזיהום פטרייתי.

הנחיות לביצוע הבדיקה

    • אין למרוח משחות, כולל תרופות וחומרים קוסמטיים, קרם לחות, טלק ולק שבועיים לפני ביצוע הבדיקה.
    • אין לגזור ציפורניים 10 ימים לפני הבדיקה.

תוצאות

המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל. יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

Negative, תרבית שלילית.

ערכים שאינם תקינים

Positive, תרבית חיובית.

הסבר לתוצאות

תוצאה שלילית (תקינה) מעידה כי לא צמחו פטריות בתרבית.

תוצאה חיובית (שאינה תקינה) מעידה כי צמחו פטריות בתרבית. פירוש התוצאה ייעשה על ידי הרופא המטפל.

במקרה של תרבית חיובית יש לפנות לרופא המטפל.

מועד קבלת תוצאות הבדיקה

תוצאות הבדיקה יתקבלו תוך 28 ימי עבודה מיום ביצוע הבדיקה.

ניתן לצפות בתוצאות הבדיקה באתר מכבי Online, באפליקציית מכבי, או בעמדות מכבילי.

צפייה בתוצאות בדיקות online