ג'יארדיה למבליה אנטיגן (בצואה)

Giardia Lamblia Ag (קוד בדיקה: 6675)

עדכון אחרון 26.05.22

מבט כללי

מטרת הבדיקה

סיוע באבחון הגורם לשלשול.

סקירה

גיארדיה למבליה (Giardia Lamblia)הוא טפיל הפוגע במערכת העיכול. הטפיל הוא גורם שכיח למחלה המתבטאת בשלשול מימי וכאבי בטן.

ניתן להידבק על ידי שתיית מים מזוהמים, אכילת מזון שנשטף במים מזוהמים או מגע עם צואה מזוהמת בטפיל.

האבחנה נעשית על ידי איתור אנטיגן (חלבון) של הטפיל בדגימת צואה.

אודות הבדיקה

    • הבדיקה מתבצעת על דגימת צואה.
    • הבדיקה אינה מבוצעת במכבי.

תוצאות

המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל. יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

Negative (שלילי)

ערכים שאינם תקינים

Positive (חיובי)

הסבר לתוצאות

המשמעות של ערך שלילי היא כי אין עדות לנוכחות הטפיל בצואה. עם זאת, תוצאה שלילית אינה שוללת לחלוטין את האפשרות כי הטפיל נמצא במעי. ייתכן כי הטפיל קיים בכמות קטנה או שלא נמצא בדגימה הספציפית שנלקחה.

ערך חיובי מחזק את האבחנה כי הסימפטומים של הנבדק נובעים מזיהום בגיארדיה.