הליקובקטר פילורי אנטיגן (בצואה)

Helico. Pylori Ag Stool (קוד בדיקה: 66772)

עדכון אחרון 18.05.22

מבט כללי

מטרת הבדיקה

אבחון זיהום בחיידק הליקובקטר פילורי (helicobacter pylori).

סקירה

החיידק helicobacter pylori מתיישב בקיבה וגורם לתהליך דלקתי כרוני. זיהום בחיידק זה עלול לגרום להתפתחות כיב, דלקת של רירית הקיבה או שאתות (גידולים) בקיבה. כאשר מאובחנות מחלות אלו יש לאתר את מקור הזיהום ולספק טיפול תרופתי נגדו במידת הצורך.

חיידק זה נפוץ למדיי ואחראי ל-80-60 אחוזים מהכיבים המתפתחים בקיבה ול- 90-70 אחוזים מהכיבים המתפתחים בתריסריון (החלק הראשון של המעי). עם זאת, רק 20-15 אחוזים מנשאי החיידק יפתחו תסמינים של כיב, הכוללים כאבי בטן, הקאה דמית, עייפות בגלל אנמיה וצואה שחורה.

בדיקה זו מזהה אנטיגן (חלקיק חלבוני) של החיידק בצואה. מטרת הבדיקה היא לאבחן נוכחות של החיידק helicobacter pylori במערכת העיכול.

אם זוהה כי חיידק זה גרם להתפתחות תסמיני כיב מומלץ לטפל בזיהום, שכן טיפול זה יביא לריפוי הכיב במרבית המקרים.

אודות הבדיקה

הבדיקה מתבצעת על דגימת צואה שתימסר על ידי הנבדק.

הנחיות לבדיקה

 

מומלץ לשלוח צואה טריה ככל הניתן. אם לא, אפשר לשמור עד 24 שעות במקרר, מעבר לזה - במקפיא (ולהביא למעבדה במצב קפוא).

 

במקרה שהנבדק מטופל בתרופות שברשימה הבאה, בהתייעצות עם רופא, שבועיים לפני ביצוע הבדיקה יש להפסיק ליטול אותן:

 • אנטיביוטיקה

 • מעכבי משאבות מימן Proton Pump Inhibitors (PPI):

  - אומפרזול Omeprazole, (שם מסחרי: אומפרדקס, לוסק, אומפריקס ואומפרה)
  - לנסופרזול Lansoprazole, _שם מסחרי: לנטון, לנסו ולנסופרזול טבע) 
  - דקסלנסופרזול Dexlansoprazole (שם מסחרי: דקסילנד) 
  - אזומפרזול Esomeprazole, (שם מסחרי: נקסיום)
  - פנטופרזול Pantoprazole, (שם מסחרי: פרוטוניקס)
  - רבפרזול Rabeprazole, (שם מסחרי: אסיפקס)

 • תרופות המכילות ביסמות Bismuth Subsalicylate (שמות מסחריים):

  - קלבטן (כולל פורטה) Kalbeten
  - ביסמות ורוד Pink Bismuth
  - ביטני Bitni X

תוצאות

המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל. יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

Negative (שלילי)

ערכים שאינם תקינים

Positive (חיובי)

הסבר לתוצאות

ערך שלילי מעיד כי החיידק לא נמצא בדגימה, אך אינו שולל לחלוטין אפשרות של הימצאות החיידק במערכת העיכול.

ערך חיובי מעיד כי החיידק נמצא בקיבה.