בדיקת תת קבוצות של IgG 1, IgG2, IgG3, IgG4 :IgG

IgG Subclasses (קוד בדיקה: 6328)

עדכון אחרון 25.05.22

מבט כללי

בדיקה להערכת תתי הקבוצות של אימונוגלובולין G בדם. קבוצה זו מורכבת מארבע תת-קבוצות: IgG1, IgG2, IgG3, IgG4 כאשר ריכוזם היחסי בסרום הוא לפי סדר זה, אך הריכוז האמיתי משתנה מאוד בין הפרטים באוכלוסיה.

רמות בלתי תקינות של תת-קבוצה אחת או יותר עשויות להיות קשורות במצבי מחלה שונים.

הבדיקה

בדיקת מעבדה שמתבצעת על דגימת דם שנלקחה מהווריד.

הנחיות ומידע

    • הבדיקה היא בחינם.
    • הבדיקה מתבצעת במעבדות מכבי.
    • לביצוע הבדיקה נדרשת הפניית רופא.
    • יש להגיע עם ההפניה למעבדה.

תוצאות

מועד קבלת תוצאות הבדיקה

תוצאות הבדיקה יתקבלו תוך 5 ימי עבודה מיום ביצוע הבדיקה.

ניתן לצפות בתוצאות הבדיקה באתר מכבי Online, באפליקציית מכבי, או בעמדות מכבילי.

צפייה בתוצאות בדיקות online