אימונופיקסציה באלקטרופורזה (בדם)

(Immunofixation test (B (קוד בדיקה: 6333)

עדכון אחרון 16.05.22

מבט כללי

מטרת הבדיקה

חלק מאיבחון מחלות דוגמת מיאלומה נפוצה (multiple myeloma).

סקירה

חלבוני הדם נחלקים לשתי קבוצות עיקריות: אלבומין וגלובולין. אלבומין מהווה כ-60% מכלל החלבונים בדם. הגלובולינים מתחלקים לשלוש תת-קבוצות: אלפא, ביתא וגמא. אוכלוסיית החלבונים הנבדקת בבדיקה זו היא הגמא גלובולינים, המתפקדים כנוגדנים.

במהלך הבדיקה עוברת דגימת הדם בדיקה המכונה אימונופיקסציה, שהיא שיטה להפרדת חלבוני הדם על פי מטענם החשמלי.

בדיקת אימונופיקסציה מבוצעת רק לאחר שבבדיקת אלקטרופורזה רגילה עלה חשד לשיבוש בבקרה על חלוקת תאים מייצרי נוגדנים במוח העצם. שיבוש זה אופייני למיאלומה נפוצה ולמחלות דוגמת מיאלומה.

בדיקת אימונופיקסציה מאפשרת לאמת חשד זה וכן לאפיין את סוג הנוגדן המיוצר בעודף.

מהי במיאלומה נפוצה?

מיאלומה נפוצה היא מחלת סרטן של תאים במוח העצם, המכונים תאי פלסמה. תאי הפלסמה מייצרים נוגדנים, כאשר כל תא פלסמה יודע לייצר נוגדנים מסוג אחד בלבד. נוגדנים כאלו נקראים "חד שבטיים" (מונוקלונאלים) מכיוון שמקורם בסוג אחד של תאי פלסמה.

במיאלומה נפוצה יוצאת החלוקה של תא פלסמה במוח העצם מכלל בקרה תקינה והוא מתחלק פעמים רבות, כך שנוצר ריבוי תאים מאותו הסוג. כול התאים הללו ייצרו עותקים רבים של נוגדנים "חד שבטיים", כלומר עותקים רבים של אותו סוג של נוגדן.

זיהוי נוגדנים באמצעות מטען חשמלי

השיבוש האמור בייצור הנוגדנים יזוהה בבדיקה. בתהליך האימונופיקסציה מצטברים החלבונים ובכללם הנוגדנים על פי מטענם החשמלי. לפיכך, נוגדנים מסוג מסוים שהם בעלי מטען חשמלי זהה יצטברו במקום אחד ויתהווה מצבור שלהם. גודלו של המצבור מעיד על חריגה מהתקין.

בנוסף לזיהוי החריגה הכמותית בייצור הנוגדנים, הבדיקה מאפשרת לזהות את סוג הנוגדן או הנוגדנים המיוצרים בכמות גדולה. זהו היתרון של בדיקת אימונופיקסציה על בדיקת אלקטרופורזה רגילה.

אודות הבדיקה

בדיקה זו מבוצעת על ידי נטילת דם מהווריד.

הנחיות לנבדק

הכנות לבדיקה

לא נדרשת הכנה מיוחדת.

תוצאות

המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל. יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

לא נמצאו מקטעים של נוגדנים מונוקלונאליים (חד שבטיים).

ערכים שאינם תקינים

התשובה תפרט את הממצאים.

הסבר לתוצאות

יש לדון בתוצאות הבדיקה עם הרופא המטפל.

מקטע מונוקלונאלי (חד שבטי) ייתכן במצבים הבאים:

    • מיאלומה נפוצה.
    • Monoclonal Gammopathy of Undetermined Significance) MGUS)
    • מקרוגלובולינמיה.