אימונוגלובולין M (בדם)

Immunoglobulin M (קוד בדיקה: 27844)

עדכון אחרון 16.05.22

מבט כללי

מטרת הבדיקה

בירור ראשוני של חסר מולד או נרכש במערכת החיסון.

סיוע באבחון מיאלומה נפוצה ומחלות דוגמת מיאלומה (Waldenstrom's macroglobulinemia).

סקירה

IgM הוא חלבון השייך למשפחת הנוגדנים אשר מהווה חלק ממערכת החיסון. הנוגדנים מספקים הגנה מפני חדירת מזהמים כגון חיידקים, פטריות וטפילים. קיימים חמישה סוגים של נוגדנים: IgM, IgG, IgE, IgA, IgD.

כאשר הגוף נחשף למזהם מסוים, תחילה מתפתחים נגדו נוגדנים מסוגIgM . לפיכך זהו הנוגדן הראשון שניתן לאתרו בדם בעקבות חדירת המזהם. מעט יותר מאוחר מתפתחים נוגדנים מסוג IgG, על פי רוב כעבור מספר שבועות. אלו נשארים בגוף פרק זמן ממושך. הנוגדנים משני הסוגים הם ייחודיים למזהם המסוים.

כדי לדעת האם חדר מזהם כלשהו לגופו של נבדק, ניתן לבדוק נוכחות נוגדנים ייחודיים מסוג IgM. כאשר רוצים לבדוק האם נבדק נדבק בנגיף ה-CMV, תיבדק רמת הנוגדנים מסוג IgM נגד CMV.

בבדיקה זו לא נבדקת רמתם הכללית של נוגדנים מסוג IgM בדמו של הנבדק לא נבדקת נוכחותם של נוגדנים ייחודיים למזהם מסוים.

במצבים של מחסור מולד או נרכש בנוגדנים מסוג IgM תהיה רמתם הכללית בדם נמוכה. רמה גבוהה של נוגדנים מסוג IgM בדם הנבדק יכולה להעיד על מחלות הגורמות לשיבוש בבקרת תאים מייצרי נוגדנים במוח העצם. תוצאות הבדיקה יכולות להעיד על סיבות נוספות לעליה או ירידה ברמת נוגדנים אלו בדם.

אודות הבדיקה

בדיקה זו מתבצעת על ידי לקיחת דם מהווריד.

הנחיות לבדיקה

  • הבדיקה היא בחינם.
  • הבדיקה מתבצעת במעבדות מכבי
  • לא נדרשת הכנה מיוחדת.

תוצאות

המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל. יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

ערכים הנמצאים בטווח התקני.

ערכים שאינם תקינים

ערכים גבוהים או נמוכים המרמה התקנית.

הסבר לתוצאות

ערך גבוה (שאינו תקין) ייתכן במצבים הבאים:

  • זיהומים חדים. IgM הוא הנוגדן הראשון שמגיב לתהליך זיהומי.
  • זיהומים כרוניים.
  • מחלות כבד כרוניות דוגמת שחמת מרתית ראשונית.
  • מיאלומה נפוצה מסוג Igm myeloma) Igm) ומחלות דמיות מיאלומה כגון Waldenstrom's macroglobulinemia.

ערך נמוך (שאינו תקין) ייתכן במצבים הבאים:

  • מחסור מולד או נרכש בנוגדנים.
  • רמת חלבונים נמוכה עקב מחלות מעי.
  • מחלות דם.

מועד קבלת תוצאות הבדיקה

תוצאות הבדיקה יתקבלו תוך יום יעבודה אחד מיום ביצוע הבדיקה.

ניתן לצפות בתוצאות הבדיקה באתר מכבי Online, באפליקציית מכבי, או בעמדות מכבילי.

צפייה בתוצאות בדיקות online