זמן פרותרומבין (בדם)

(International Normalized Ratio (PT/INR) /Prothrombin time (קוד בדיקה: 56101, 56103)

עדכון אחרון 26.05.22

מבט כללי

לקבלת תשובה ניתן להתקשר למענה אוטומטי בטלפון 08-9311555.
יש להצטייד במספר דרישה ומספר תעודת זהות.

מטרת הבדיקה

  • סיוע באבחון הפרעה במערכת הקרישה.
  • ניטור מידת האיזון והיעילות של הטיפול בקומדין.

סקירה

בדיקת זמן פרותרומבין מודדת כמה זמן עובר עד שנוצר קריש דם בדגימה. התוצאה ניתנת בערכי INR.

הבדיקה מחקה מצב של נזק לרקמה. באופן תקין כאשר נזק כזה קורה, מערכת הקרישה מופעלת על מנת ליצור קריש דם. חֶסר או אי-תפקוד של כל אחד מגורמי הקרישה המעורבים בתהליך יאריכו את הזמן הדרוש ליצירת הקריש ולפיכך את זמן הפרותרומבין.

זמן פרותרומבין ארוך הוא סימן לקיומה של הפרעה במנגנון הקרישה. הפרעה זו יכולה להיות תוצאה רצויה בנטילת תרופה נוגדת קרישה.

אנשים שלקו באירועי קרישה או שהם בעלי סיכון להיווצרות קרישים מקבלים טיפול באמצעות תרופה נוגדת קרישה, כלומר תרופה שתקטין את

הנטייה לקרישוּת יתר. אחת התרופות הנפוצות היא קומדין. התרופה מאריכה את זמן הפרותרומבין באופן מבוקר על מנת למנוע היווצרות קרישי דם.

זמן הפרותרומבין נמדד בשניות ונבחן ביחס לתוצאת בדיקה תקינה. בשל היבטים טכניים ומעבדתיים, זמן הפרותרומבין הנמדד משתנה מבדיקה לבדיקה וממעבדה אחת לאחרת. מסיבה זו קיימת תקינה בין-לאומית לקביעת התוצאה בערכים של INR באופן אחיד לכל המעבדות.

טיפול בקומדין הוא טיפול ארוך טווח המצריך ניטור קפדני של ערכי INR, על מנת לוודא שערכים אלה נמצאים בטווח המטרה על-פי ההגדרה הרפואית הפרטנית של המטופל.

אודות הבדיקה

בדיקה זו מתבצעת על ידי לקיחת דם מהווריד.

הנחיות ומידע

תוצאות

המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל. יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

נמצאים בטווח התקני.

ערכים שאינם תקינים

ערכים גבוהים או נמוכים מהרמה התקנית.

הסבר לתוצאות

ערך INR גבוה פירושו שלוקח לדם יותר זמן להיקרש, ובמצב זה קיימת נטייה מוגברת לדימום. מצב זה יכול להיות תופעה רצויה עקב נטילת נוגדי קרישה כמו קומדין.

בקרב המטופלים בקומדין, ערך המטרה של INR משתנה על פי ההגדרה הרפואית הפרטנית. יש צורך לעקוב אחר ערכי ה- INRשל מטופלים אלה לעתים תכופות בכדי לוודא שערכי INR נמצאים בטווח המטרה.

 

פירוש התוצאות אצל מטופלים שלוקחים קומדין:

  • ערך INR גבוה מערך המטרה מעיד על מינון גבוה מדי של התרופה.
  • ערך INR נמוך מערך המטרה מעיד על מינון נמוך מדי של התרופה או על חוסר הענות לטיפול. מצב כזה יכול לנבוע מכך שהמטופל לא נוטל את התרופה.

בקרב נבדקים אחרים, ערך גבוה (שאינו תקין) ייתכן במצבים הבאים:

  • מחלות כבד (מחלה כרונית או הפרעה זמנית בתפקודי הכבד).
  • מחסור בוויטמין K.
  • חוסר
  •  של פקטורי קרישה או התהוות נוגדנים לפקטורי קרישה.
  • תרופות.
  • קרישה תוך-כלית (DIC).