רמת אשלגן בשתן

(K+Potassium (U (קוד בדיקה: 4134)

עדכון אחרון 18.07.22

מבט כללי

בדיקת האשלגן בשתן משמשת למעקב אחר מאזן האלקטרוליטים בגוף ומאזן חומצה בסיס. במצבי היפוקלמיה בדיקת האשלגן בשתן מאפשרת להבחין אם אבדן האשלגן הוא דרך הכליה או אבדן לא-כליתי. אבדן רב של אשלגן אצל חולים היפוקלמיים עם יתר לחץ דם שאינם מקבלים משתנים יכול להעיד על אלדוסטרוניזם ראשוני או משני.

אודות הבדיקה

בדיקת מעבדה שמתבצעת על דגימת שתן טרייה.

הנחיות ומידע

  • הבדיקה היא בחינם.
  • הבדיקה מתבצעת במעבדות מכבי.
  • לביצוע הבדיקה נדרשת הפניית רופא.
  • יש להגיע למעבדה עם ההפניה.
  • יש לאסוף את הדגימה רק במיכל הנקי שניתן במעבדה.
  • יש לנקות היטב את אזור מתן השתן לפני נטילת הדגימה.
  • יש להקפיד להטיל את תחילת הזרם לאסלה ולאחר מכן להטיל את המשך הזרם למיכל האיסוף.
  • יש להעביר את הדגימה למעבדה ביום נטילתה.

תוצאות

מועד קבלת תוצאות הבדיקה

תוצאות הבדיקה יתקבלו תוך 4 ימי עבודה מיום ביצוע הבדיקה.

ניתן לצפות בתוצאות הבדיקה באתר מכבי Online, באפליקציית מכבי, או בעמדות מכבילי.

צפייה בתוצאות בדיקות online