נפח טסית דם ממוצע (בדם)

(Mean Platelet Volume (MPV (קוד בדיקה: 50221)

עדכון אחרון 30.06.22

מבט כללי

מטרת הבדיקה

הערכת יכולת ייצור הטסיות במוח העצם.

סקירה

בבדיקה זו נמדד הנפח הממוצע של טסית הדם, ערך המכונה MPV. טסיות צעירות גדולות יותר מהטסיות הקיימות. ערכי MPV גבוהים מצביעים על ייצור טסיות דם צעירות, מצב שיכול מתרחש כאשר קיים הרס של הטסיות הקיימות.

אודות הבדיקה

בדיקה זו מתבצעת על ידי לקיחת דם מהווריד.

הנחיות לנבדק

הכנות לבדיקה

לא נדרשת הכנה מיוחדת.

תוצאות

המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל. יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

נמצאים בטווח התקני.

ערכים שאינם תקינים

ערכים גבוהים או נמוכים מהרמה התקנית.

הסבר לתוצאות

לשם מדידה נכונה של MPV יש לבצע את בדיקת המעבדה בסמוך מאוד למועד נטילת הדם. המתנה ממושכת של דגימת הדם במבחנה גורמת לעליית MPV.

ערך גבוה (שאינו תקין) מצביע על ייצור טסיות צעירות במוח העצם עקב הרס טסיות.