מגנזיום באיסוף שתן - מקבץ בדיקות

Mg-Magnesium Battery (U)/24H (קוד בדיקה: 3755)

עדכון אחרון 20.06.22

מבט כללי

מגנזיום מופרש בשתן באופן נורמלי.

הפרשת המגנזיום יורדת במצב של פעילות כליתית מוקטנת כמו בדהידרציה, חמצת מטבולית סוכרתית, או מחלת אדיסון. רמות נמוכות בשתן ניתן למצוא גם במקרים של תת-תזונה (אצל אלכוהוליסטים), בעיות ספיגה והיפופראטירואידזם.

הפרשת מגנזיום מוגברת ניתן למצוא במקרים של גלומרולונפריטיס, אלדוסטרוניזם, טיפול תרופתי (ציקלוספורין ומשתנים תיאזידיים).

הבדיקה מיועדת להעריך את כמות המגנזיום המופרש בשתן לאורך 24 שעות.

אודות הבדיקה

הבדיקה מתבצעת על דגימת שתן שנותן הנבדק.

הנחיות ומידע

  • הבדיקה היא בחינם.
  • הבדיקה מתבצעת במעבדות מכבי.
  • לביצוע הבדיקה נדרשת הפניית רופא.
  • יש להגיע למעבדה עם ההפניה, לקבלת דף הנחיות ומיכל לאיסוף השתן.
  • יש לאסוף את הדגימה רק במיכל הנקי שניתן במעבדה או בתחנת האיסוף.
  • הבדיקה דורשת איסוף שתן של 24 שעות. את השתן הראשון בבוקר יש להטיל לאסלת בית השימוש ולאחר מכן לאסוף לתוך המיכל את כל השתן במשך כל היום והלילה. את מנת השתן הראשון בבוקר שלמחרת יש לאסוף למיכל ובכך מסתיים האיסוף.
  • במשך כל תהליך האיסוף יש לשמור את מיכל השתן בקירור.
  • יש להביא את מיכל השתן למעבדה מיד בתום תהליך האיסוף כשהוא סגור היטב.

תוצאות

מועד קבלת תוצאות הבדיקה

תוצאות הבדיקה יתקבלו תוך 4 ימי עבודה מיום ביצוע הבדיקה.

ניתן לצפות בתוצאות הבדיקה באתר מכבי Online, באפליקציית מכבי, או בעמדות מכבילי.

צפייה בתוצאות בדיקות online