מוקוליפידוזיס מסוג 4 (בדם)

Mucolipidosis Type IV (קוד בדיקה: 3897)

עדכון אחרון 20.06.22

מבט כללי

מטרת הבדיקה

זיהוי נושאי הגן למחלת מוקוליפידוזיס מסוג 4.

סקירה

מחלת ML4 היא מחלה תורשתית. הסימפטומים של המחלה מופיעים מיד לאחר הלידה ומתבטאים בשינויים בעיניים הכוללים פזילה, עכירות בקרנית וניוון רשתית. בהמשך לוקים החולים ברפיון שרירים ובאיחור התפתחותי שכלי קשה.

שכיחות הנשאים למחלה גבוהה בקרב יהודים ממוצא אשכנזי. הבדיקה של שתי מוטציות שכיחות וייחודיות ליהודים ממוצא זה מזהה מעל 95% מנשאי המחלה.

הורשת הגן לצאצאים

מומלץ לזוגות בהם שני בני הזוג או אחד מהם ממוצא אשכנזי לשקול את ביצוע הבדיקה.

הסיכון ללידת ילד חולה קיים רק כששני בני הזוג נושאים את הגן הפגום. בשלב ראשון מספיק שייבדק רק אחד מבני הזוג. במידה שנמצא כי אחד מבני הזוג נושא את הגן הפגום, ייבדק גם בן הזוג השני.

זוגות הנמצאים בסיכון גבוה להעברת הגן יכולים לבצע בכל היריון בדיקה במי שפיר, על מנת לקבוע אם העובר חולה.

אודות הבדיקה

בדיקה זו מתבצעת על ידי לקיחת דם מהווריד.

הנחיות לבדיקה

    • בדיקת הסקר ניתנת לחברות מכבי זהב ומכבי שלי בלבד.
    • אין צורך בהפניה.
    • יש לזמן תור לבדיקה במוקד הטלפוני מכבי ללא הפסקה 3555*
    • במהלך הבדיקה תתבקשי למלא שאלון. 
    • במקרה שאת נשאית, בן זוגך צריך להיבדק גם הוא. עליו להביא איתו לבדיקה את מכתב הנשאות שלך. מכתב זה ישמש כהפניה לבדיקה.

תוצאות

המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל/ יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

שלילי (Negative) - הנבדק אינו נושא את הגן הפגום.

ערכים שאינם תקינים

חיובי (Positive) - הנבדק נושא את הגן הפגום וקיימת אפשרות שהגן יועבר לצאצאיו.

הסבר לתוצאות

במקרה של תשובה חיובית יש להתייעץ עם מרפאה גנטית.

הסיכון ללידת ילד חולה קיים רק כששני בני הזוג נושאים את הגן למחלה.

מועד קבלת תוצאות הבדיקה

תוצאות הבדיקה יתקבלו תוך 21 ימי יעבודה מיום ביצוע הבדיקה.

ניתן לצפות בתוצאות הבדיקה באתר מכבי Online, באפליקציית מכבי, או בעמדות מכבילי.

צפייה בתוצאות בדיקות online