מיקופלסמה - נוגדנים מסוג IgG (בדם)

Mycoplasma Ab IgG (קוד בדיקה: 67381)

עדכון אחרון 23.06.22

מבט כללי

מטרת הבדיקה

זיהוי הדבקה במיקופלסמה.

סקירה

חיידק המיקופלסמה הוא גורם שכיח לדלקת ריאות וכן גורם לזיהומים של מערכות המין והשתן. בבדיקה זו נמדדת רמתם של נוגדנים ייחודיים מסוג IgG נגד חיידק המיקופלסמה.

IgG הוא חלבון השייך למשפחת הנוגדנים אשר מהווה חלק ממערכת החיסון. הנוגדנים מספקים הגנה מפני חדירת מזהמים כגון חיידקים, פטריות וטפילים. קיימים חמישה סוגים של נוגדנים: IgM, IgG, IgE, IgA, IgD.

כאשר הגוף נחשף למזהם מסוים, תחילה מתפתחים נגדו נוגדנים מסוג IgM. לפיכך זהו הנוגדן הראשון שניתן לאתרו בדם בעקבות חדירת המזהם. מעט יותר מאוחר מתפתחים נוגדנים מסוג IgG, על פי רוב כעבור מספר שבועות. אלו נשארים בגוף פרק זמן ממושך.

הנוגדנים משני הסוגים הם ייחודיים למזהם מסויים. באמצעותם ניתן לזהות הידבקות במזהם דוגמת המיקופלסמה.

אודות הבדיקה

בדיקה זו מתבצעת על ידי לקיחת דם מהווריד.

הנחיות לנבדק

הכנות לבדיקה

לא נדרשת הכנה מיוחדת.

תוצאות

המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל. יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

הסבר לתוצאות

בבדיקה זו לא מקובל להתייחס לערך תקין או ערך שאינו תקין.

Mycoplasma Ab IgG Negative (שלילי)

ערך שלילי מעיד כי לא זוהתה הדבקה בחיידק המיקופלסמה בעברו של הנבדק. עם זאת, בשלב החריף של המחלה ייתכן כי בדמו של הנבדק חלה עלייה בכמות נוגדני IgM ואילו נוגדני IgG טרם הופיעו.

Mycoplasma Ab IgG Positive (חיובי)

ערך חיובי מעיד על הדבקה בחיידק המיקופלסמה בעברו של הנבדק.