מיקופלסמה - נוגדנים מסוג IgM (בדם)

Mycoplasma Ab IgM (קוד בדיקה: 67382)

עדכון אחרון 23.06.22

מבט כללי

מטרת הבדיקה

זיהוי הדבקה חדה במיקופלסמה.

סקירה

חיידק המיקופלסמה הוא גורם שכיח לדלקת ריאות וכן גורם לזיהומים של מערכות המין והשתן. בבדיקה זו נמדדת רמתם של נוגדנים ייחודיים מסוג IgM נגד חיידק המיקופלסמה.

IgM הוא חלבון השייך למשפחת הנוגדנים אשר מהווה חלק ממערכת החיסון. הנוגדנים מספקים הגנה מפני חדירת מזהמים כגון חיידקים, פטריות וטפילים. קיימים חמישה סוגים של נוגדנים: IgM, IgG, IgE, IgA, IgD.

כאשר הגוף נחשף למזהם מסוים, תחילה מתפתחים נגדו נוגדנים מסוגIgM . לפיכך זהו הנוגדן הראשון שניתן לאתרו בדם בעקבות חדירת המזהם. מעט יותר מאוחר מתפתחים נוגדנים מסוג IgG, על פי רוב כעבור מספר שבועות. אלו נשארים בגוף פרק זמן ממושך.

הנוגדנים משני הסוגים הם ייחודיים למזהם מסויים. באמצעותם ניתן לזהות הידבקות במזהם דוגמת המיקופלסמה.

אודות הבדיקה

בדיקה זו מתבצעת על ידי לקיחת דם מהווריד.

הנחיות לנבדק

הכנות לבדיקה

לא נדרשת הכנה מיוחדת.

תוצאות

המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל. יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

Mycoplasma Ab IgM Negative (שלילי).

ערכים שאינם תקינים

Mycoplasma Ab IgM Positive (חיובי).

הסבר לתוצאות

ערך שלילי מעיד שלא זוהתה הדבקה חדה בחיידק המיקופלסמה.

ערך חיובי מעיד על הדבקה חדה בחיידק.