סודיום - איסוף שתן במשך 24 שעות

Na-Sodium/24hr (קוד בדיקה: 43010)

עדכון אחרון 30.06.22

מבט כללי

מטרת הבדיקה

  • הערכת מאזן הנוזלים והמלח בגוף.
  • סיוע באבחון מחלות יותרת הכליה (אדרנל).

סקירה

בבדיקה זו נמדדת כמות הנתרן המופרשת בשתן במשך 24 שעות.

נתרן וכלור מהווים יחד את המלח העיקרי בדם. ריכוז הנתרן בדם הוא תוצאה של איזון בין כמות המלח המתקבלת במזון לבין זו המופרשת בשתן.

כמות הנתרן המופרש בשתן עוזרת להבדיל בין מגוון הסיבות לרמה לא תקינה של נתרן בדם. עודף פעילות של בלוטת יותרת הכליה (האדרנל), למשל, תגרום לאצירת נתרן בכליה, לעלייה ברמת הנתרן בדם ולירידה בהפרשתו בשתן. במצב זה תהיה רמת הנתרן גבוהה בדם ונמוכה בשתן.

עלייה ברמת הנתרן בדם יכולה להיות גם תוצאה של צריכה מופרזת של מלח במזון. במצב זה יהיו רמות הנתרן גבוהות הן בדם והן בשתן.

אודות הבדיקה

בבדיקה זו מתבקש הנבדק לאסוף את כל כמות השתן שהפריש במשך 24 שעות.

הנחיות לנבדק

הכנות לבדיקה

  • לא נדרשת הכנה מיוחדת.
  • משך הבדיקה הוא 24 שעות.

הנחיות לנבדק בעת ביצוע הבדיקה

  • יש לבצע את האיסוף רק במיכל נקי הניתן במעבדה או בתחנת האיסוף.
  • את השתן הראשון בבוקר יש להטיל לאסלת בית השימוש ולאחר מכן לאסוף לתוך המיכל את כל השתן במשך כל היום והלילה. את מנת השתן הראשון בבוקר שלמחרת יש לאסוף לכלי. בכך מסתיים האיסוף.
  • במשך כל תהליך האיסוף יש לשמור את מיכל השתן בקירור.
  • יש להביא את מיכל השתן למעבדה מיד לאחר סיום תהליך האיסוף, כשהוא סגור היטב.

תוצאות

המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל. יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

נמצאים בטווח התקני.

ערכים שאינם תקינים

ערכים גבוהים או נמוכים מהרמה התקנית.

הסבר לתוצאות

ערך גבוה (שאינו תקין) ייתכן במצבים הבאים:

  • נטילת תרופות משתנות.
  • צריכה מופרזת של מלח במזון.
  • מחלות כליה.
  • אי-ספיקת בלוטת יותרת הכליה (מחלה על שם אדיסון).
  • תת פעילות בלוטת התריס.
  • תסמונת הפרשה לא תואמת של הורמון נוגד ההשתנה (SIADH).

ערך נמוך (שאינו תקין) ייתכן במצבים הבאים:

  • התייבשות.
  • אי-ספיקת לב.
  • צריכת מלח דלה.
  • שלשולים.
  • אי-ספיקת כליות חדה.
  • תסמונת קושינג (פעילות יתר של האדרנל).
  • רמת אלדוסטרון גבוהה.