סוכרים גדולים (בשתן)

(Oligo- saccharides (U (קוד בדיקה: 2956)

עדכון אחרון 04.07.22

מבט כללי

אודות הבדיקה

בדיקת מעבדה המתבצעת על דגימת שתן טרייה.

הנחיות ומידע

  • הבדיקה היא בחינם
  • הבדיקה מתבצעת במעבדות מכבי
  • לביצוע הבדיקה נדרשת הפניית רופא
  • מומלץ לאסוף דגימה מהשתן הראשון של הבוקר
  • יש לאסוף את הדגימה רק במיכל הנקי שניתן במעבדה
  • יש לנקות היטב את אזור מתן השתן לפני נטילת הדגימה
  • יש להקפיד להטיל את תחילת הזרם לאסלה ולאחר מכן להטיל את המשך הזרם למיכל האיסוף
  • יש להעביר את הדגימה למעבדה ביום נטילתה

תוצאות

מועד קבלת תוצאות הבדיקה

תוצאות הבדיקה יתקבלו תוך 44 ימי עבודה מיום ביצוע הבדיקה.

ניתן לצפות בתוצאות הבדיקה באתר מכבי Online, באפליקציית מכבי, או בעמדות מכבילי.

צפייה בתוצאות בדיקות online