אוסמולליות (בדם)

(Osmolality (B (קוד בדיקה: 3930)

עדכון אחרון 17.05.22

מבט כללי

מטרת הבדיקה

  • הערכת מאזן המים והמלחים בגוף.
  • הערכת הפרעות בהפרשת ההורמון נוגד ההשתנה (ADH).

סקירה

בדיקה זו מספקת מידע על ריכוז החומרים המומסים בדם (אוסמולליות), על ידי מדידת כמותם ביחידת נפח דם מסויימת.

מאזן הנוזלים בגוף תלוי במנגנון הצמא, המווסת את כמות הנוזלים הנכנסים לגוף, ובכמות הנוזלים המופרשת דרך הכליה. מנגנון זה שומר על אוסמולליות הדם בטווח התקין.

עלייה באוסמולליות הדם פירושה שנוזל הדם מרוכז יותר. מצב זה יכול להיות תוצאה של ירידה בכמות המים (התייבשות) או עלייה בכמות המומסים. במצב בריאותי תקין, עלייה באוסמולליות תעורר תחושת צמא והפרשה של הורמון נוגד ההשתנה ADH (Anti Diuretic Hormone), אשר נותן הוראה לכליה לשמור מים.

ירידה באוסמולליות הדם פירושה שנוזל הדם מדולל מדי. מצב זה הוא תוצאה של עודף מים או של ירידה בכמות המומסים. במצב בריאותי תקין, ירידה באוסמולליות תחליש את הפרשת הורמון נוגד ההשתנה ADH והכליה תפריש את עודף המים. תחושת הצמא תוחלש אף היא.

אודות הבדיקה

בדיקה זו מתבצעת על ידי לקיחת דם מהווריד.

הכנות לבדיקה

לא נדרשת הכנה מיוחדת.

הנחיות לבדיקה

  • הבדיקה היא בחינם
  • הבדיקה נערכת במעבדות מכבי
  • לביצוע הבדיקה נדרשת הפניית רופא.
  • יש להגיע למעבדה עם ההפניה.

תוצאות

המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל. יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

נמצאים בטווח התקני.

ערכים שאינם תקינים

ערכים גבוהים או נמוכים מהרמה התקנית.

הסבר לתוצאות

ערך גבוה ייתכן במצבים הבאים:

  • התייבשות.
  • עלייה ברמת הנתרן, הסוכר, האוריאה או הקטונים בדם.
  • שתיית אלכוהול, מתאנול או אתילן גליקול.
  • טיפול באספירין.
  • טיפול במניטול (חומר משתן).
  • סוכרת תפלה (Diabetes Insipidus).
  • מחלות כליה.

ערך נמוך ייתכן במצבים הבאים:

  • שתייה מרובה.
  • רמת נתרן נמוכה.
  • תסמונת הפרשה לא תואמת של הורמון נוגד ההשתנה (SIADH).

מועד קבלת תוצאות הבדיקה

תוצאות הבדיקה יתקבלו תוך 5 ימי עבודה מיום ביצוע הבדיקה.

ניתן לצפות בתוצאות הבדיקה באתר מכבי Online, באפליקציית מכבי, או בעמדות מכבילי.

לחצו לצפייה בתוצאות בדיקות Online