טפילים (בצואה)

Parasites Stool = Parasites/Ova Stool (קוד בדיקה: 7046)

עדכון אחרון 15.06.22

מבט כללי

מטרת הבדיקה

חלק מבירור הסיבות כאבי בטן ושלשול.

סקירה

בבדיקה זו נבדקת דגימת צואה מתחת למיקרוסקופ לזיהוי ביצים, ציסטות, טפילים בוגרים (כגון אמבות) או תולעים בצואה. באופן תקין אין טפילים בצואה. הטפילים מועברים למערכת העיכול ממים או מזון מזוהמים, או מאדמה מזוהמת בביצי תולעים.

זיהום בטפילים יכול לגרום לסימפטומים כמו שלשול ממושך, שלשול דמי, בחילות וכאבי בטן.

 

תוצאה חיובית מחייבת פנייה לרופא.

אודות הבדיקה

הנבדק יתבקש לתת דגימת צואה טרייה לתוך כוסית סטרילית, לרוב למשך שלושה ימים עוקבים.

הנחיות לנבדק

    • ניתן לקבל כלי ייעודי לדגימות בתחנת האיסוף הקרובה.
    • הבדיקה אינה מתבצעת במכבי.

הנחיות בעת ביצוע הבדיקה

    • יש להקפיד לא לערבב את הדגימה עם שתן או מים.
    • יש למסור את הדגימה ביום נטילתה.

תוצאות

תוצאות

המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל. יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

Negative, דגימה שלילית.

לא זוהו טפילים או ציסטות מתחת למיקרוסקופ.

ערכים שאינם תקינים

Positive, דגימה חיובית.

זוהו ביצים, ציסטות או טפילים בהסתכלות מתחת למיקרוסקופ.

הסבר לתוצאות

הטפילים המזוהים השכיחים הם אמבות, גיארדיה, קריפטוספורידיום, סטרונגילואידים ועוד.

 

דגימה חיובית מחייבת פנייה לרופא.