אולטרה סאונד (US) עמוד שדרה לתינוק - מידע רפואי

Pediatric Ultra-Sound Imaging (US, Sonography) of the Spine

עדכון אחרון 11.05.22

מבט כללי

הקדמה

בדיקת אולטרה סאונד (בעברית, על-קול) היא שיטת דימות העושה שימוש בגלי קול בתדר גבוה, שאינם נקלטים על ידי האוזן האנושית. במהלך הבדיקה עוברים עם מתמר (סורק ידני) על האבר הנסרק. המתמר שולח גלי קול אל אבר המטרה וקולט את הגלים המוחזרים ממנו, אלו מתורגמים בעזרת מחשב לתמונה של האבר הנסרק. כדי לשפר את חדות התמונה נמרח ג'ל מימי שקוף על גבי העור באזור שנסרק.

אולטרה סאונד היא שיטה שכיחה לאבחון גידולים, הערכת יעילותו של טיפול, בחינת זרימת הדם והערכת חסימות או היצרויות בכלי דם, הערכת מצבם של אברים פנימיים ולצורך מעקב אחר התפתחותו של עובר ברחם.

בדיקת דופלר אולטרה סאונד היא בדיקה אבחנתית להערכת זרימת הדם בכלי הדם ולמדידת כיוון וקצב זרימת הדם בזמן אמת. באמצעות הבדיקה ניתן להעריך את מצב כלי הדם לרבות עורקי וורידי הגוף והלב וכן את זרימת הדם בעוברים, בשליה, בחבל הטבור ובכלי הדם ברחם.

בדיקת אולטרה סאונד אינה עושה שימוש בקרינה מייננת ולכן בטוחה עבור ילדים ונשים הרות. לעתים, כאשר האבר הנסרק מוסתר על ידי עצם או אוויר, או שהנבדק בעל עודף משקל, לא ניתן יהיה לבצע את הבדיקה.

בהתאם לאברים שנסרקים תיקבע הכנה ייעודית עבור כל בדיקה.

חומר ניגוד – כן, לא, איזה?

בבדיקה זו לא נעשה שימוש בחומר ניגוד.

מצבים בהם נדרשת בדיקה זו

סריקת אולטרה סאונד של עמוד השדרה אצל תינוק תבוצע על מנת לוודא את מיקום חוט השדרה ולאבחון סדק שדרתי נסתר המכוסה על ידי קבוצת שיער או גומה בעור. במצב זה חוט השדרה 'תפוס' ואינו מסוגל לעבור דרך החוליות עקב עיוות, העדר חוליה או סדק בחוליה אחת או יותר.

בדיקה זו מבוצעת בתינוקות עד גיל ארבעה חודשים.

מהלך הבדיקה

שלבי הבדיקה

הבדיקה מבוצעת במסגרת מכוני הדימות של רשת בתי החולים 'אסותא' וכן במרפאות חוץ של מרכזים רפואיים גדולים.

לפני תחילת הבדיקה יחשף פלג גופו העליון של התינוק. ההורה (או טכנאי האולטרה סאונד) יחזיק את התינוק על גבי מיטת הבדיקה כשהוא שוכב על בטנו. ג'ל שקוף על בסיס מים ימרח על אזור הגב התחתון. הג'ל מבטיח מגע מלא בין המתמר לבין העור, דבר שמשפר את איכות התמונה המתקבלת.

במהלך הבדיקה מעבירים על גבי שטח הגב התחתון מתמר חיצוני דמוי סורק ידני. ההד המתקבל מגלי הקול שמוחזרים מהאזור שנבדק יעובד לתמונה באמצעות מחשב.

סריקת אולטרה סאונד אינה כרוכה בכאב ואורכת כעשרים דקות. אם קיימת רגישות באזור הנבדק עלול מעבר המתמר לגרום ללחץ או לכאב קל במהלך הבדיקה.

בסיום הבדיקה ניתן לנגב את שאריות הג'ל (הג'ל אינו מכתים את הבגד).

לאחר הבדיקה

אין מניעה לשוב לשגרה לאחר ביצוע בדיקה זו.

תוצאות הבדיקה תהינה מוכנות תוך מספר ימים.

אזהרות והנחיות

אזהרות והנחיות

בדיקה זו אינה כרוכה בהכנה מיוחדת של התינוק.

הבדיקה אינה מבוצעת תחת הרדמה או אלחוש.

במהלך הבדיקה יכול ההורה לשהות עם התינוק. אם הרה יכולה אף היא לשהות עם התינוק במהלך הבדיקה.

תזונה

אין מניעה להמשיך בתזונה רגילה לפני בדיקה זו.

תרופות

ניתן לצרוך תרופות מרשם כרגיל.

דגשים לנבדק

    • יש להצטייד בהפניה מרופא.
    • יש להביא תעודה מזהה (תעודת זהות או רישיון נהיגה).
    • יש להצטייד באישור ממרכז יעוץ ודימות, התחייבות או טופס 17.
    • יש להביא צילומים קודמים של איזור הבדיקה (לא בהכרח US).

תוצאות

הממצאים יבדקו על ידי רדיולוג מומחה והתוצאה המפוענחת תימסר לנבדק תוך מספר ימים.

כאשר הבדיקה מתבצעת בבית החולים 'אסותא', עם סיומה יקבל הנבדק קוד וסיסמה לאתר האינטרנט של 'אסותא' על מנת שיוכל לקבל את תוצאות הפענוח של הבדיקה מהבית, בלי צורך להגיע שוב למערך הדימות.

במרבית המקרים ישלח הפענוח ישירות גם לרופא המפנה ב- 'מכבי שרותי בריאות'.

משמעות התוצאות

בדיקה זו מסייעת לאבחון חוט שדרה 'תפוס' או סדק שדרתי נסתר אצל תינוק. בהתאם לממצאים שיועלו בבדיקה זו יופנה התינוק לבצע בדיקות נוספות שיסייעו בקבלת אבחנה מדויקת של מצבו הרפואי.