פקטור קרישה 2 – פרותרומבין 20210

Prothrombin 20210= Factor II (קוד בדיקה: 5619)

עדכון אחרון 07.07.22

מבט כללי

מטרת הבדיקה

  • בדיקה לנוכחות מוטציה בגן שאחראי על ייצור פרותרומבין.
  • בירור נטייה לקרישות יתר.

סקירה

קרישוּת יתר של הדם, או תרומבופיליה, היא מצב של פגיעה במנגנון קרישת הדם, הנובע מהפרעה בהרכב הדם ובייחוד הפרעה במערכת הקרישה ובפקטורי הקרישה. תרומבופיליה יכולה להיות נרכשת או מולדת, זמנית או תמידית.

תרומבופיליה גורמת לדם להיקרש בקלות-יתר או להיקרש יתר על המידה. הפגיעה מביאה ליצירת קרישי דם בלתי רצויים הקרויים תרומבוזות (פקקת) בוורידים או בעורקים, אשר עלולים לגרום לתחלואה, לנכות ואף למצבים מסכני חיים.

פרותרומבין הוא חלבון המוצא של תרומבין, שהוא מרכיב חשוב במערכת הקרישה של הדם.

מולקולת הפרותרומבין עלולה לקבל מבנה חריג עקב מוטציה בגן שאחראי על ייצורה. הדבר גורם ליצירת עוד תרומבין ולעליית רמתו בדם באופן המעודד קרישה.

נבדקים שנמצאה בדמם מוטציה בגן לפרותרומבין נתונים בסיכון מוגבר לאירועי קרישה. מצב של קרישות יתר עלול לגרום למצבים כגון יצירת קריש דם בורידים העמוקים בגוף, מצב שנקרא deep vein thrombosis (DVT), או תסחיף ריאתי, אשר בו קרשי דם שנוצרו במקום מרוחק בגוף נסחפים אל כלי הדם בריאות.

אודות הבדיקה

בדיקה זו מבוצעת על ידי לקיחת דם מהווריד.

הנחיות לנבדק

  • הבדיקה היא בחינם.
  • הבדיקה מתבצעת במעבדות מכבי.
  • לביצוע הבדיקה נדרשת הפניה של רופא המטולוג או אישור של יועץ קרישה מחוזי.
  • יש לתאם תור לבדיקה במוקד מכבי ללא הפסקה 3555*.
  • יש להגיע למעבדה עם ההפניה.

הכנות לבדיקה

לא נדרשת הכנה מיוחדת.

תוצאות

המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל/ יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

Normal - לא נמצאה מוטציה בגן.

ערכים שאינם תקינים

נמצאה מוטציה בגן. סוגי המוטציה:

  • הטרוזיגוטית (Heterozygote) - רק גן אחד שאחראי לייצור פרותרומבין פגום.
  • הומוזיגוטית (Homozygote) - שני הגנים שאחראיים לייצור פרותרומבין פגומים.

הסבר לתוצאות

המצב ההומוזיגוטי הוא מצב נדיר ביותר וחמור יותר מהמצב ההטרוזיגוטי. מוטציה בפרותרומבין גורמת למצבי קרישות יתר של הדם.

מועד קבלת תוצאות הבדיקה

תוצאות הבדיקה יתקבלו תוך 20 ימי עבודה מיום ביצוע הבדיקה.

ניתן לצפות בתוצאות הבדיקה באתר מכבי Online, באפליקציית מכבי, או בעמדות מכבילי.

צפייה בתוצאות בדיקות online