קרישת דם – מקבץ בדיקות

PT (INR) Battery = PT+PTT Battery (קוד בדיקה: 5610)

עדכון אחרון 17.07.22

מבט כללי

מטרת הבדיקה

  • סיוע באבחון הפרעה במערכת הקרישה.
  • ניטור מידת האיזון והיעילות של הטיפול בקומדין.

סקירה

בדיקת זמן פרותרומבין מודדת כמה זמן עובר עד שנוצר קריש דם בדגימה. התוצאה ניתנת בערכי INR.

הבדיקה מחקה מצב של נזק לרקמה. באופן תקין כאשר נזק כזה קורה, מערכת הקרישה מופעלת על מנת ליצור קריש דם. חֶסר או אי-תפקוד של כל אחד מגורמי הקרישה המעורבים בתהליך יאריכו את הזמן הדרוש ליצירת הקריש ולפיכך את זמן הפרותרומבין.

זמן פרותרומבין ארוך הוא סימן לקיומה של הפרעה במנגנון הקרישה. הפרעה זו יכולה להיות תוצאה רצויה בנטילת תרופה נוגדת קרישה.

אנשים שלקו באירועי קרישה או שהם בעלי סיכון להיווצרות קרישים מקבלים טיפול באמצעות תרופה נוגדת קרישה, כלומר תרופה שתקטין את הנטייה לקרישוּת יתר. אחת התרופות הנפוצות היא קומדין. התרופה מאריכה את זמן הפרותרומבין באופן מבוקר על מנת למנוע היווצרות קרישי דם.

זמן הפרותרומבין נמדד בשניות ונבחן ביחס לתוצאת בדיקה תקינה. בשל היבטים טכניים ומעבדתיים, זמן הפרותרומבין הנמדד משתנה מבדיקה לבדיקה וממעבדה אחת לאחרת. מסיבה זו קיימת תקינה בין-לאומית לקביעת התוצאה בערכים של INR באופן אחיד לכל המעבדות.

טיפול בקומדין הוא טיפול ארוך טווח המצריך ניטור קפדני של ערכי INR, על מנת לוודא שערכים אלה נמצאים בטווח המטרה על-פי ההגדרה הרפואית הפרטנית של המטופל.

אודות הבדיקה

בדיקה זו מתבצעת על ידי לקיחת דם מהווריד.

הנחיות ומידע

  • הבדיקה היא בחינם.
  • הבדיקה מתבצעת במעבדות מכבי.
  • לביצוע הבדיקה נדרשת הפניית רופא.
  • יש להגיע למעבדה עם ההפניה.

תוצאות

מועד קבלת תוצאות הבדיקה

תוצאות הבדיקה יתקבלו תוך יום עבודה אחד מיום ביצוע הבדיקה.

ניתן לצפות בתוצאות הבדיקה באתר מכבי Online, באפליקציית מכבי, או בעמדות מכבילי.

צפייה בתוצאות בדיקות online