רוטה וירוס- אנטיגן (בצואה)

(Rotavirus Antigen , Rota Ag (stool (קוד בדיקה: 6759)

עדכון אחרון 17.07.22

מבט כללי

מטרת הבדיקה

אבחון הדבקה בנגיף הרוטה.

סקירה

בבדיקה זו נבדקת נוכחותו של נגיף הרוטה (Rotavirus) בצואה. הבדיקה מאתרת חלקיק (אנטיגן) של הנגיף וכך מזהה האם הנגיף הופרש בצואה.

נגיף הרוטה הוא הגורם העיקרי לשלשולים חריפים בקרב פעוטות וילדים. הסכנה העיקרית במצב זה היא איבוד רב של נוזלים ומלחים, עד כדי התייבשות. סימפטומים נוספים של הדבקה בנגיף כוללים הקאות וחום. הנגיף מדבק מאוד וההדבקה מתרחשת באמצעות מגע עם צואה, משטחים ועצמים מזוהמים.

אודות הבדיקה

בבדיקה זו יש לתת דגימת צואה טרייה.

הנחיות לנבדק

הכנות לבדיקה

יש לתת את דגימת הצואה בכלי יעודי שניתן לקבל בתחנת האיסוף הקרובה.

הנחיות לנבדק בעת ביצוע הבדיקה

יש למסור את הדגימה ביום נטילתה.

תוצאות

המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל. יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

שלילי (Negative) ל-Rotavirus.

ערכים שאינם תקינים

חיובי (Positive) ל-Rotavirus.

הסבר לתוצאות

תוצאת ערך שלילי (תקין) בבדיקה מעידה כי נגיף הרוטה קרוב לודאי אינו הגורם לזיהום.

תוצאת ערך חיובי (שאינו תקין) בבדיקה מעידה על סבירות גבוהה לכך שנגיף הרוטה הוא הגורם לזיהום.