תרבית נוזל ברך סינוביאלי - מקבץ בדיקות

Synovial Culture Battery (קוד בדיקה: 7067)

עדכון אחרון 18.09.22

מבט כללי

סקירה

תרבית נוזל סינוביאלי בודקת נוכחות חיידקים או פתוגנים אחרים שיכולים לגרום לזיהום בנוזל הסינוביאלי (בוזל הברך).

אודות הבדיקה

בדיקת מעבדה שמתבצעת על דגימה שנלקחה מהנוזל שבתוך הברך (נוזל סינוביאלי). הדגימה נלקחת באמצעות מזרק על ידי רופא.

הנחיות לבדיקה

    • לביצוע הבדיקה נדרשת הפניית רופא.
    • יש להגיע למעבדה עם ההפניה.

מועד קבלת תוצאות הבדיקה

תוצאות הבדיקה יתקבלו תוך 10 ימי עבודה מיום ביצוע הבדיקה.

ניתן לצפות בתוצאות הבדיקה באתר מכבי Online, באפליקציית מכבי, או בעמדות מכבילי.

צפייה בתוצאות בדיקות online